Fiskekort 2022

Fiskekort 2022

Beskrivning av de Fiskekort som Vindelbygden har att erbjuda listas nedan Typ av kort Område Pris Beskrivning Anmärkning Dygnkort  Hela fiskevårdsområdet  150 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 24 timmar från starttid enskild inkl. Björnmyrtjärn och...
Fiskekort 2022

Om Vindelbygdens fiskevårdsområde

Vindelbygdens fiskevårdsområde ligger vid Vindeln. Området domineras av Vindelälven som på denna sträcka består av ett flertal intressanta forsar med Renforsen som den viktigaste. Förutom älven finns ett antal tjärnar, där Lillabborrtjärn och Björnmyrtjärn ur...
Fiskekort 2022

Fiskeregler

Allmänna regler om fiske  inom Vindelbygdens fvo  (Omskrivna regler från Fiskelagen 1993:787) 1. Definitioner om fiskeredskap Det finns många fiskeregler som är kopplade till en viss typ av redskap därför är det viktigt att känna till hur redskapen definieras.    Med...
Fiskekort 2022

Minimimått

Minimåttet beräknas på följande sätt 6. Fredningstider, maximalt uttag samt minimått Minimåttet beräknas på följande sätt Fiskarter: avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.             I och med att du fiskar så har du en återutsättningsskyldighet....
Fiskekort 2022

Kontaktpersoner – fisketillsyn

Alla våra tillsynsmän har godkända och aktuella utbildningsbevis Våra tillsynsmän är Joel Lindfors 070-5172384 Joel Lindström 073-0754595 Kent-Erik Mattsson 070-5466436 Mikael Karlsson 072-2396718 Johan Bertilsson 070-2276611 Weronica Mattsson 070-2328352 Fredrik...