Minimåttet beräknas på följande sätt

6. Fredningstider, maximalt uttag samt minimått

Minimåttet beräknas på följande sätt

Fiskarter: avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. 

pastedGraphic.png          

I och med att du fiskar så har du en återutsättningsskyldighet. Detta medför att arten genast skall släppas ut i vattnet, vare sig den är död eller levande om den: 

  1. fångas under tid när det är förbjudet att fiska efter arten, 
  2. fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller 
  3. inte håller för arten föreskrivet minimimått eller rätt kön

Rapportera fångad fisk! Det är viktigt mot bakgrund av en fullständig fångststatistik, att fångad fisk inrapporteras, detta gäller även återutsatt fisk. Därför gäller rapporteringsskyldighet under hela säsongen inom 24 timmar från fångsten på öring och lax som håller minimimåttet.

a. Vindelälven

Harr Minimått 35 cm 

Max 3 fiskar per fiskande och dag.

Fiskeförbud 15/4 – 31/5

Öring Minimått är 35 cm

Max en öring per fiskare och dag. 

All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Fiskeperiod:  1/5 – 31/8 samt 1/11 – 31/12 övriga tider råder fiskeförbud.

Lax Minimått 50-65cm (Fönsteruttag)

OBS! Alla HONOR är FREDADE och skall OVILLKORLIGEN återutsättas. Maximalt en hanlax per fiskare och dag får tas upp. All övrig lax skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Stämman i fiskevårdsområdet har beslutat att all honlax återutsätts ovillkorligen för att framtida laxfiske ska stimuleras och främjas.

Fiskeperiod: 19/6 – 31/8 övriga tider fiskeförbud om inte annat meddelas via hemsidan. 

Dispensfiske: Vid ett eventuellt dispensfiske krävs dispenskort och särskilda regler gäller under den perioden, Blir det aktuellt så kommer det att utannonseras på hemsidan https://vindelbygden.se.

För övriga arter i älven har vi inga minimått för i älven men förordar ”Catch and release” på gädda från 90cm och uppåt.

b. Utsättningsvatten

Lillabborrtjärn.

Max 3 rödingar eller 3 öringar eller 3 regnbågar per kort och dag, dvs max 3 ädelfiskar/ dag

Fiskeförbud 15e september fram till röding premiären i dec/jan (Tidpunkt meddelas på https://vindelbygden.se ). Övrig tid tillåtet fiske.

Information om premiärdatum hittas på vår websida https://vindelbygden.se. 

Björnmyrtjärn 

Max 3 öringar eller 3 Regnbågar per kort och dag, dvs max 3 ädelfiskar/ dag, i övrigt fritt upptag av övrig fisk

Fiske tillåtet året runt, Kan förekomma tillfälliga fiskeförbud i samband med fiskinsättning vilket kommer att påannonseras på facebook och instagram

c. Övriga vatten inom fvo

Inget maxuttag

Inga minimått

Ingen förbudsperiod