Vindelbygdens fiskevårdsområde förvaltar stora delar av de vatten som ligger i anknytning till Vindeln. Vi förvaltar det åt våra markägare som upplåtit den mark som ingår i fiskevårdsområdet vid dess bildande, dessa personer är även fiskerättsägare. 

Föreningen jobbar till stora delar ideellt med att förvalta och utveckla fiskevårdsområdet för våra kommuninnevånare, besökande gäster samt markägare. 

Bland annat så tittar vi idag på att återställa kulbäcken och dess meandrar. Detta görs för att vi vill försöka återskapa området och Kulbäckens ursprungliga sträckning efter flottningen på 50-talet. Denna sträcka är en mycket viktig lekplats för vår havsöring. Vi jobbar vidare med att se om vi kan få in mer vatten i ”lillån”, lillån är den till stora delar torrlagda fåra som ligger parallellt med Renforsen. Detta görs för att vi vill skapa bättre uppväxtmiljöer för laxsmolt att växa på och till sig, området har mycket goda förutsättningar. Bägge dessa förstudier drivs i samverkan med Länsstyrelsen och Vindelälvens fiskeråd.

I ett led att fortsätta utveckla området och fisket så skulle vi gärna vilja se att fler yngre fiskare söker sig till våra vatten, vi vill kunna ge dem möjligheten att se tjusningen med fisket och dess närhet till naturen. Utifrån det är vi väldigt glada att kunna meddela att vi på förra stämman tog beslut om att kraftigt reducera priserna på fiskekort för just våra ungdomar. 

Så är du nu mellan 12-16år så kan du idag lösa ett säsongskort för hela vårt fiskevårdsområde för bara 25kronor och är du mellan 17-20år så kostar det dig 150kr. Vi vill med denna satsning ge fler ungdomar möjligheten att fiska i våra vatten till en rimlig slant och hoppas med detta kunna stimulera till att fler unga vågar prova på fisket som fritidssysselsättning. 

Vi kommer även i samband med skolavslutningarna vecka 24 (14-20/6) att erbjuda ALLA gratis fiske i Abborrtjärn, för vad kan väl vara trevligare och roligare än att starta upp sommarlovet med lite abborrfiske.

I övrigt så finns det även Årskort, Familjekort, Veckokort, och Dagskort att lösa. På alla våra kort fiskar hemmavarande barn upp till 11år gratis i målsmans sällskap. Alla kort löser man antingen via vår facebooksida Vindelbygdens FVO, vår hemsida www.vindelbygden.se eller direkt på fiskekort.se sök då efter vindelbygdens fvo. På vår hemsida finns även regler för fisket att läsa. Ni som är fiskerättsägare hämtar ut ert fiskerättsbevis som tidigare på Kaffe skog & rök i Vindeln.

Sommarlovsaktivitet

Vi kommer under första perioden av sommaren att anordna en fiskedag för 12-16 åringar, antalet platser kommer att anpassas utifrån rådande Corona restriktioner. Där kommer vi bland annat att gå igenom regler runt fisket, olika fiskemetoder, fiskefrämjande aktiviteter mm samt även besöka något av våra vatten för att prova på lite fiske. Vi har ett antal spön som man kan få låna av oss om man själv saknar, eller så tar man med sig sin egen utrustning. Denna aktivitet kommer att vara kostnadsfri och vi kommer att bjuda på en enklare lunch som vi sedan äter tillsammans ute i naturen. Anmälan till denna aktivitet kommer att ske via vår hemsida på www.vindelbygden.se

Med denna information önskar vi er alla en god fiskelycka och hoppas att vi möts i våra vatten i sommar. 

Styrelsen vindelbygdens fiskevårdsområde genom Joel Lindfors, Kent-Erik Mattsson, Eric Thorstensson, Mats Jonsson, Ulf Bråndal, Joel Lindström och Mikael Karlsson

Trevlig sommar