Vindelbygdens fiskevårdsområde förvaltar stora delar av de vatten som ligger i anknytning till Vindeln. Vi förvaltar det åt våra markägare som upplåtit den mark som ingår i fiskevårdsområdet vid dess bildande, dessa personer är även fiskerättsägare. 

Föreningen jobbar till stora delar ideellt med att förvalta och utveckla fiskevårdsområdet för våra kommuninnevånare, besökande gäster samt markägare. 

Bland annat så tittar vi idag på att återställa kulbäcken och dess meandrar. Detta görs för att vi vill försöka återskapa området och Kulbäckens ursprungliga sträckning efter flottningen på 50-talet. Denna sträcka är en mycket viktig lekplats för vår havsöring. Vi jobbar vidare med att se om vi kan få in mer vatten i ”lillån”, lillån är den till stora delar torrlagda fåra som ligger parallellt med Renforsen. Detta görs för att vi vill skapa bättre uppväxtmiljöer för laxsmolt att växa på och till sig, området har mycket goda förutsättningar. Bägge dessa förstudier drivs i samverkan med Länsstyrelsen och Vindelälvens fiskeråd.

I ett led att fortsätta utveckla området och fisket så skulle vi gärna vilja se att fler yngre fiskare söker sig till våra vatten, vi vill kunna ge dem möjligheten att se tjusningen med fisket och dess närhet till naturen. Utifrån det är vi väldigt glada att kunna meddela att vi på förra stämman tog beslut om att kraftigt reducera priserna på fiskekort för just våra ungdomar. 

Vi tog under hösten 2021 över förvaltningen från sportfiskeklubben då det gäller fisket i lillabbortärn. Vi jobbar där aktivt med att utveckla området kring just lillabbortjärn där bland annat en ny värmestuga kommer att ställas upp under hösten 2022. Vi har för avsikt att handikappanpassa och tillgänglighetsanpassa delar av fisket runt sjön, vindskydd samt utedass. planen är att under 2023 kunna genomföra delar av de anpassningar som vi planerar.

Visst vet du om att om du är mellan 12-16år så kan du idag lösa ett säsongskort för hela vårt fiskevårdsområde för bara 25kronor och är du mellan 17-20år så kostar det dig 150kr. Vi vill med denna satsning ge fler ungdomar möjligheten att fiska i våra vatten till en rimlig slant och hoppas med detta kunna stimulera till att fler unga vågar prova på fisket som en kul fritidssysselsättning. 

Vi erbjuder utöver det ALLA ett gratis fiske i Abborrtjärn året om, för vad kan väl vara trevligare och roligare än att starta upp sommarlovet med lite bad och abborrfiske eller vintertid pimpla och grilla en bit falukorv.

I övrigt så finns det även Årskort, Familjekort, Veckokort, och Dagskort att lösa. På alla våra kort fiskar hemmavarande barn upp till 11år gratis i målsmans sällskap. Alla kort löser man antingen via vår facebooksida Vindelbygdens FVO, vår hemsida www.vindelbygden.se eller direkt på fiskekort.se sök då efter vindelbygdens fvo. På vår hemsida finns även regler för fisket att läsa. Ni som är fiskerättsägare hämtar ut ert fiskerättsbevis som tidigare på Kaffe skog & rök i Vindeln.

Styrelsen vindelbygdens fiskevårdsområde genom Joel Lindfors, Kent-Erik Mattsson, Eric Thorstensson, Mats Jonsson, Ulf Bråndal, Joel Lindström och Mikael Karlsson

Trevlig sommar