Vindelbygdens fiskevårdsområde ligger vid Vindeln. Området domineras av Vindelälven som på denna sträcka består av ett flertal intressanta forsar med Renforsen som den viktigaste. Förutom älven finns ett antal tjärnar, där Abborrtjärn och Björnmyrtjärn ur fiskesynpunkt är de kanske mest intressanta.

Fisket Älven
Älven med sina många forsar och stryckor erbjuder ett mångsidigt fiske efter harr, öring och lax. Forsnacken till Renforsen anses som en av Vindelälvens bättre platser för laxfiske med fluga. Harrfisket är generellt bra i alla våra forsar, Hemseleforsen, övre och nedre kvarnforsen är fina vatten för just Harrfiske. På selen och i de lugnare vattnen mellan och i anslutning till forsarna finns det fina möjligheter att få både fin abborre och grov gädda, inte ovanligt att det landas några metersgäddor varje säsong. Öringen har varit på frammarsch de senare åren och fler och fler fångster rapporteras in på 2-3 kilo och uppåt.

Runt älven finns det ett flertal vindskydd och vandringsleder där man kan strosa runt eller inmundiga medhavd matsäck. Bli inte förvånad om ni skulle få se bäver utmed våra vatten då de optimistiskt försöker dämma upp Vindelälven, dessa ses vanligtvis under skymning eller i gryningstimmarna.

Abborrtjärn

Är ett trevligt vatten där vi under hösten planterar in röding, premiären brukar vara i skarven november/december. Under sommaren så är finns där gott om abborre och gädda. Här finns det även möjlighet att fricampa vid badplatsen som ligger mitt i byn eller ta ett kvällsdopp i tjärnen.

Björnmyrtjärn

Björnmyrtjärn är ett gammalt insättningsvatten som vi har börjat återuppliva. Vi satte under hösten 2019 in fin öring i tjärnen som för övrigt bär öring sedan tidigare och även lite harr. Vid tjärnen ligger två båtar som är fria att använda om de är lediga, använd gärna flytväst.

Vi har även under 2020 lagt ut ett par nya bryggor i tjärnen samt kompletterat vindskyddet som står där med ett utedass. Röjningsarbete har påbörjats och kommer att fortsätta under 2021 då vi även planerar att lägga ut lite mer spångar och göra fler fiskefrämjande åtgärder i området. Bakom vindskyddet finns det en gräsyta som lämpar sig ypperligt för att slå ett upp ett tält eller två på.

Vi har i slutet av maj-2021 satt in regnbåge i tjärnen och kommer att fortsätta med det tills dess vi får tag i Öring av god kvalitet, fler utsättningar under året kan bli aktuellt om vi ser att fisketrycket blir stort.

Våra övriga vatten bär framför allt abborre och gädda om än rapporter finns om att man har fångat någon enstaka öring i systemet norr om björnmyrtjärnarna.

Fiskevård
Vindelbygdens fiskevårdsområde som satsar stora resurser på fiskevård, fiskefrämjande aktiviteter och service, är beroende av er hjälp för att lyckas. 

Fiska därför med förstånd, sätt tillbaka småfisken och ta inte med mer hem än det som kan ätas färskt.
Tänk på att öring ofta går upp i bäckar och biflöden till älven för lek. Att utöva fiske på sådana sträckor kan skada älvens bestånd. 

Vi bedriver inom fiskevårdsområdet en aktiv tillsyn så hugg gärna tag i någon av våra tillsyningsmän om ni stöter på oss och vill ha tips och råd om lämpliga sträckor eller bara prata lite fiske.

Framtid

  • Vi håller i dagsläget på med en förstudie rörande Kulbäcken där ambitionen är att ta fram den gamla bäckfåran(meandrarna), vattnet är väldigt intressant ur ett biologiskt perspektiv då det är en groplats för framförallt havsvandrande öring.
  • Vi håller även på att titta på möjligheter att få mer vatten genom den lilla fåran i Renforsen då den tenderar att gå torr vintertid, även detta område är en viktig groplats för framförallt laxyngel och smolt.
  • Ett arbete pågår just nu med att skylta upp fiskevårdsområdet samt att ta fram en bättre fiskekarta över området som beskriver både fiskearter, fiskeplatser stigar och vindskydd samt beskriver var man lämpligtvis kan slå upp tält och övernatta.
  • Vidare så kommer det under 2021 att startas upp en projektgrupp som har i uppgift att se hur och på vilket sätt vi kan utveckla stora osttjärn med målet att det ska vara ett attraktivt vatten för barnfamiljer att besöka ur ett fiske och rekreationshänseende.

Fisksorter inom området
Lax, Öring, Harr, Gädda, Röding, Sik, Abborre, Mört, Lake och Id

Regler

Kolla upp de regler som gäller och följ dessa!

Service till den fiskande
Vindskydd med ved finns på ett flertal platser. Vänligen lämna dessa som du själv vill hitta dem igen.

För dig som inte fiskar
Prova forsränning. Wilderness Adventure Vindeln

Boende
Camping  Husvagnsplatser och stugor

Hotell forsen Hotellrum, konferenser

Hotell VindelnGallerian Hotellrum, konferenser

Abborrtjärn Fricampning

I området finns även isälvsleden som är en populär vandringsled som sträcker sig upp till Åmsele, den lämpar sig för såväl promenad som cykling

Vindelälvsleden som sträcker sig från Vindeln till Tavelsjö, lämplig för terrängcyckling

Broarna runt, en populär sträcka att vandra eller löpa. Den slingrar sig runt älven i anslutning till Kvarnområdet, en väldigt naturnära upplevelse.

Mat och övrigt

I Vindelns tätort finns det flera matställen som serverar allt från snabbmat till husmanskost. I centrum hittar du våra två matvarubutiker, mackar samt ett par mindre butiker där man kan hitta det mesta man behöver för att klara vardagen.

Väl mött/ Styrelsen vindelbygdens fvo