PREMIÄR 2021 LILLABBORRTJÄRN 27/11.

Kort löser du på nätet eller på OK alternativt Kaffe skog och rök, på premiärdagen så kommer det att finnas möjlighet att lösa kort på plats.

Alla kort finns på https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/vindelbygden/

För premiärdagen så är det PREMIÄRKORT som gäller, inga årskort eller liknande gäller under premiärdagen.

Vi finns på plats och bjuder på kaffe och bulle samt håller elden varm.

Skitfiske önskar styrelsen!