Beskrivning av de Fiskekort som Vindelbygden har att erbjuda listas nedan

Typ av kort Område Pris Beskrivning Anmärkning
Dygnkort  Hela fiskevårdsområdet  150 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 24 timmar från starttid
enskild inkl. Björnmyrtjärn och Abborrtjärn Dygnskort enskild innebär 1 person  Observera fiskeförbudet som gäller på Abborrtjärn mellan 15/9 tom 
  (Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa) premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person  hemsidan https://vindelbygden.se
  Kvoten är satt per art
  Detta innebär i älven
  Max 3 harrar per dag
  Max 1 Lax per dag
  Max 1 Öring per dag
  Detta innebär i insättningssjöarna
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per dag
  Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Veckokort  Hela fiskevårdsområdet  400 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 168 timmar från starttid
enskild inkl. Björnmyrtjärn och Abborrtjärn Veckokort enskild innebär 1 person  Observera fiskeförbudet som gäller på Abborrtjärn mellan 15/9 tom 
  (Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa) premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person  hemsidan https://vindelbygden.se
  Kvoten är satt per art
  Detta innebär i älven
  Max 3 harrar per dag
  Max 1 Lax per dag
  Max 1 Öring per dag
  Detta innebär i insättningssjöarna
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per dag
  Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Veckokort Hela fiskevårdsområdet 600 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 168 timmar från starttid
familj inkl. Björnmyrtjärn och Abborrtjärn Veckokort familj innebär familj med 2 vuxna och hemmavarande barn upp tom 11år  OBS Alla i familjen som berörs skall namnges då kortet löses för Familjekortet
  Här fiskar man med vårdnadshavare Alla vuxna namnges med För och efternamn, barnen 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person eller 6 fiskar per familj och dag med förnamn samt det årtal då man är född
  Kvoten är satt per art Är barnet 12år eller äldre så finns det enskilda kort att lösa till förmånligt pris
  Detta innebär i älven
  Max 3 harrar per enskild eller 6st per familj och dag  Observera fiskeförbudet som gäller på abbortjärn mellan 15/9 tom 
  Max 1 Lax per enskild eller 2 per familj och dag  premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Max 1 Öring per enskild eller 2 per familj och dag hemsidan https://vindelbygden.se
  Detta innebär i insättningssjöarna
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per enskild eller 6 per familj och dag
  Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per enskild eller 6 per familj och dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Årskort  Hela fiskevårdsområdet 700 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 1/1 tom 31/12 dvs kalenderår
enskild inkl. Björnmyrtjärn och Abborrtjärn Årskort enskild innebär 1 person  Observera fiskeförbudet som gäller på abborrtjärn mellan 15/9 tom 
  (Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa) premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person  hemsidan https://vindelbygden.se
  Kvoten är satt per art
  Detta innebär i älven
  Max 3 harrar per dag
  Max 1 Lax per dag
  Max 1 Öring per dag
  Detta innebär i insättningssjöarna
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per dag
  Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Årskort  Hela fiskevårdsområdet 900 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 1/1 tom 31/12 dvs kalenderår
familj inkl. Björnmyrtjärn och Abborrtjärn Familjekort innebär familj med 2 vuxna och hemmavarande barn upp tom 11år  OBS Alla i familjen som berörs skall namnges då kortet löses för Familjekortet
  Här fiskar man med vårdnadshavare Alla vuxna namnges med För och efternamn, barnen 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person eller 6 fiskar per familj och dag med förnamn samt det årtal då man är född
  Kvoten är satt per art Är barnet 12år eller äldre så finns det enskilda kort att lösa till förmånligt pris
  Detta innebär i älven
  Max 3 harrar per enskild eller 6st per familj och dag  Observera fiskeförbudet som gäller på abbortjärn mellan 15/9 tom 
  Max 1 Lax per enskild eller 2 per familj och dag  premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Max 1 Öring per enskild eller 2 per familj och dag hemsidan https://vindelbygden.se
  Detta innebär i insättningssjöarna
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per enskild eller 6 per familj och dag
  Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per enskild eller 6 per familj och dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Säsongskort sommar Hela fiskevårdsområdet  25 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 1/5 tom 31/10 (6mån)
Ungdomskort 12-16år inkl. Björnmyrtjärn och Abborrtjärn Säsongskort ungdom 12-16år innebär 1 person  Observera fiskeförbudet som gäller på abbortjärn mellan 15/9 tom 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person  premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Kvoten är satt per art hemsidan https://vindelbygden.se
  Detta innebär i älven
  Max 3 harrar per dag
  Max 1 Lax per dag
  Max 1 Öring per dag
  Detta innebär i insättningssjöarna
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per dag
  Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Säsongskort vinter Hela fiskevårdsområdet 25 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 1/11 tom 30/4 (6mån)
Ungdomskort 12-16år inkl. Björnmyrtjärn och Abborrtjärn Säsongskort ungdom 12-16år innebär 1 person  Observera fiskeförbudet som gäller på abbortjärn mellan 15/9 tom 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person  premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Kvoten är satt per art hemsidan https://vindelbygden.se
  Detta innebär i älven
  Max 3 harrar per dag
  Max 1 Lax per dag
  Max 1 Öring per dag
  Detta innebär i insättningssjöarna
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per dag
  Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Säsongskort sommar Hela fiskevårdsområdet 150 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 1/5 tom 31/10 (6mån)
Ungdomskort 17-20år inkl. Björnmyrtjärn och Abborrtjärn Säsongskort ungdom 17-20år innebär 1 person  Observera fiskeförbudet som gäller på abbortjärn mellan 15/9 tom 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person  premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Kvoten är satt per art hemsidan https://vindelbygden.se
  Detta innebär i älven
  Max 3 harrar per dag
  Max 1 Lax per dag
  Max 1 Öring per dag
  Detta innebär i insättningssjöarna
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per dag
  Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Säsongskort vinter Hela fiskevårdsområdet 150 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 1/11 tom 30/4 (6mån)
Ungdomskort 17-20år inkl. Björnmyrtjärn och Abborrtjärn Säsongskort ungdom 17-20år innebär 1 person  Observera fiskeförbudet som gäller på abbortjärn mellan 15/9 tom 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person  premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Kvoten är satt per art hemsidan https://vindelbygden.se
  Detta innebär i älven
  Max 3 harrar per dag
  Max 1 Lax per dag
    Max 1 Öring per dag
    Detta innebär i insättningssjöarna
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per dag
    Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag
   
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning inom fiskevårdsområdet
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Årskort Gäller endast Abborrtjärn 400 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 1/1 tom 31/12 dvs kalenderår
Abborrtjärn Årskort abborrtjärn innebär 1 person  Observera fiskeförbudet som gäller på abbortjärn mellan 15/9 tom 
  (Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa) premiärdatumet i november som utannonseras på 
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person  hemsidan https://vindelbygden.se
  Kvoten är satt per art
  Detta innebär i abborrtjärn
  Abborrtjärn Max 3 rödingar per dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning 
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 
Årskort  Gäller endast Björnmyrtjärn 400 kr Beskrivning i korthet Kortet gäller 1/1 tom 31/12 dvs kalenderår
Björnmyrtjärn Årskort Björnmyrtjärn innebär 1 person 
  (Observera att om du är mellan 12-20år finns det ett förmånligare kort att lösa)
  Kvoten på detta kort är max3 fiskar per person 
  Kvoten är satt per art
  Detta innebär i Björnmyrtjärn
  Björnmyrtjärn Max 3 Öringar/Regnbågar per dag
 
  Övriga arter har ingen fångstbegränsning 
  Läs reglerna på https://vindelbygden.se/2021/04/fiskeregler/
  Trevligt fiske/ Vindelbygdens fvo
 

Prislistan är senast uppdaterad 20210507