Om Vindelbygdens fiskevårdsområde

Om Vindelbygdens fiskevårdsområde

Vindelbygdens fiskevårdsområde ligger vid Vindeln. Området domineras av Vindelälven som på denna sträcka består av ett flertal intressanta forsar med Renforsen som den viktigaste. Förutom älven finns ett antal tjärnar, där Lillabborrtjärn och Björnmyrtjärn ur...
Om Vindelbygdens fiskevårdsområde

Fiskeregler

Allmänna regler om fiske  inom Vindelbygdens fvo  (Omskrivna regler från Fiskelagen 1993:787) 1. Definitioner om fiskeredskap Det finns många fiskeregler som är kopplade till en viss typ av redskap därför är det viktigt att känna till hur redskapen definieras.    Med...
Om Vindelbygdens fiskevårdsområde

Minimimått

Minimåttet beräknas på följande sätt 6. Fredningstider, maximalt uttag samt minimått Minimåttet beräknas på följande sätt Fiskarter: avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.             I och med att du fiskar så har du en återutsättningsskyldighet....
Om Vindelbygdens fiskevårdsområde

Kontaktpersoner – fisketillsyn

Alla våra tillsynsmän har godkända och aktuella utbildningsbevis Våra tillsynsmän är Joel Lindfors 070-5172384 Joel Lindström 073-0754595 Kent-Erik Mattsson 070-5466436 Mikael Karlsson 072-2396718 Johan Bertilsson 070-2276611 Weronica Mattsson 070-2328352 Fredrik...