Minimimått

Minimimått

Minimåttet beräknas på följande sätt 6. Fredningstider, maximalt uttag samt minimått Minimåttet beräknas på följande sätt Fiskarter: avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.             I och med att du fiskar så har du en återutsättningsskyldighet....
Minimimått

Kontaktpersoner – fisketillsyn

Alla våra tillsynsmän har godkända och aktuella utbildningsbevis Våra tillsynsmän är Joel Lindfors 070-5172384 Joel Lindström 073-0754595 Kent-Erik Mattsson 070-5466436 Mikael Karlsson 072-2396718 Johan Bertilsson 070-2276611 Weronica Mattsson 070-2328352 Fredrik...